Giới thiệu: Vào thời thượng cổ,Tiểu Hoàng Đế và Viêm Đế luôn có sự bất hòa. Viêm Đế không màng đến lời khuyên của những cận thần thân tín, ông muốn mở rộng thêm lãnh thổ, và do đó ông kiên quyết thảo phạt lãnh thổ của Tiểu Hoàng Đế. Tiểu Hoàng Đế không còn cách nào khác là phải nghênh chiến, sau rất nhiều trận chiến kịch liệt, cuối cùng Tiểu Hoàng Đế giành thắng lợi.

Màn hình: 176----->360
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Crack: XuanNghia92

1 số hình ảnh trong game:Link PC:Link Mobile:Pass: openitvn

P/S: Đủ mọi màn hình nhé, không lại ganh tị nhau 


Nguồn: loveit.wap.sh